28. feb, 2017

Har du eit spørsmål?

Vi får ofte spørsmål om diverse rundt innredning og då spesielt kjøkkeninnredning i gamle hus. Dette har eg lyst til å skrive litt meir om, ut i frå kva eg har lese og lært, og ut i frå erfaring både frå eige gamalt hus og innredningar, og i tillegg til at vårt firma har laga fleire kjøkkeninnredningar tilpassa eldre hus. Vil ikkje på nokon måte kalle meg ekspert på området, og ynskjer mange tilbakemeldingar, erfaringsutveksling og gjerne faktaopplysningar frå den som vil dele det.  Alle spørsmål er også hjertelig velkomne.....🙂om alt frå innredning til fargar og anna som opptek huseigaren!

 

Lill Helen